Ett första möte med kungsörnen

29 mar 2015Fåglar, Fotografering0 Kommentarer

Ett första möte med kungsörnen

Jag kan inte tänka mig något annat tillfälle som skulle kunna lämpa sig bättre för att återuppta skrivandet i den här fotobloggen. Det jag fick uppleva igår var något av det bästa jag upplevt under alla mina fotopromenader.

Nu kanske man skulle kunna förvänta sig en ”pangbild” men om det var något jag saknade igår så var det kanske just att själva fotograferingen inte blev så bra.

Planen för dagen var ganska kravlös, ner mot Fyledalen för att se om vi kunde komma i närheten av lite rovfåglar. Eftersom jag inte varit där tidigare var jag osäker på var vi skulle stanna, men av en händelse så hittade vi ett gäng skådare med tubkikare och kameror som alla stod och spanade över ängarna. Vi stannade och började prata med ett par i bilen sidan om och blev informerade om att det var kungsörn som häckade där på andra sidan av fältet.

Paret vi träffade var pensionärer och ägnade en stor del av deras tid åt kungsörnar och var i Fyledalen flera gånger i veckan för att se de häckande örnarna.  Vi fick ta del av deras historier och upplevelser samtidigt som vi också fick massor av lärdom om rovfåglar i allmänhet och kungsörn i synnerhet. Vi fick se fantastiska bilder som de tagit genom åren, men också en pärm med bilder på kungsörnar som fallit offer för deras största hot, el-stolparna. Hemska bilder på örnar som mer eller mindre grillats efter de suttit på stolpar och kommit åt el-trådarna med sina mäktiga vingar.

Efter vi gått ett kort varv i den härliga skogen kom vi tillbaka till skådarplatsen och fick höra att en av örnarna i det häckande paret kommit tillbaka efter sin födosökande runda och satt i ett träd längre bort. Vi spanade med deras tubkikare och fick se kungsörnen för första gången sittandes på en gren och titta ut över dalen. Efter att örnen lyft från grenen och cirkulerade en bit ifrån oss fick vi inte bara uppleva hur mäktig den är utan vi fick också se en minibatalj mellan glada och kungsörn, en flock dovhjortar  som passerade under de stridande fåglarna samtidigt som ett par vildsvin passerade fältet i full fart.

Tagna av dagens alla intryck åkte vi senare vidare till Ales stenar och Ystad för några mindre promenader men i huvudet fanns fortfarande bilderna kvar av kungsörnen vi fått se i tubkikaren några timmar tidigare.

Eftersom kungsörnar häckar i området befinner vi oss ca 800 meter ifrån. Jag skulle inte för någon bild i världen vara beredd att störa fåglarna och önskar att alla andra fotografer också respekterar de regler som finns.
Dovhjortar, Fyledalen

Dovhjortar, Fyledalen

Vildsvin, Fyledalen

Vildsvin, Fyledalen

Kungsörn mot Röd glada

Kungsörn mot Röd glada

Kungsörn Fyledalen

Kungsörn Fyledalen

Röd Glada Fyledalen

Röd Glada Fyledalen

Bofink, Fyledalen

Bofink, Fyledalen

 

Ales stenar

Ales stenar

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

[yarpp]