Berlin, East Side Gallery

Berlin, East Side Gallery

Andra dagen på resan hann vi med lite mer än första dagen i Berlin. Vi köpte som sagt dagskort för tåg, tunnelbana, buss och spårvagn, vilket absolut kan rekommenderas. Avstånden är som sagt långa mellan de olika målen och första målet blev East Side Gallery, eller...